Kystverket understreker at værforholdene så langt nord er spesielle. Hyppige polare lavtrykk kommer relativt brått. Disse kan være vanskelig å forhåndsvarsle.

Kystverket peker i sin høringsuttalelse til ENIs konsekvensutredning på at «Goliat-feltet geografisk sett er svært isolert fra andre installasjoner for oljeproduksjon på norsk sokkel».

Snøhvitfeltet ligger 70 kilometer unna, men det er et gassfelt og har ikke oljevernberedskap dimensjonert for oljeproduksjon.

«Dette byr på utfordringer for oljevernberedskap og tilgang på ressurser. Tilgjengelig utstyr er «stasjonert langt fra Goliat og har av den grunn til dels lang responstid», skriver de.

ENI har bare oppgitt hvor lang tid det vil ta å hente oljevernutstyr fra en base i Southampton. 35 timer vil gå før utstyret er på plass i Hammerfest.

Statens forurensningstilsyn peker på at feltet ligger bare 50 kilometer fra land. SFT mener at den løsningen utbygger har valgt, med oljelasting til skip ved plattformen, er bedre enn ilandføringsalternativene.

SFT aksepterer motstridende at det etableres et forurensende gasskraftverk på plattformen, fordi det ikke finnes alternativer:

«Med de betydelige klimautfordringene anser vi det som helt vesentlig at det satses på en løsning basert på elektrifisering». Men SFT erkjenner at det med den eksisterende kraftsituasjon i Troms og Finnmark uansett vil være behov for gasskraftverk – enten på land eller på plattformen.