Han fastholder også bestemt at det ikke var en regjeringsbeslutning å la «Elektron» stikke av fra norske myndigheter.

Spørsmålet om regjeringens holdning til «Elektron» er dukket opp igjen etter at et program i TV 2 reiste spørsmål ved de forklaringer som tidligere er blitt brukt om hvorfor den russiske tråleren ikke ble stoppet og brakt til norsk havn.

Kunne, men...

– Rent fysisk tror jeg nok at kystvakten kunne ha gjort det. Men når de som hadde ansvaret til sjøs og i landsdelskommandoen valgte å ikke bruke alle virkemidlene, så respekterer jeg det, sier Støre til NTB.

– For deres instruks var å oppbringe fartøyet og få det til norsk havn uten å sette liv og helse i fare. Det er en vurdering de må gjøre, sier utenriksministeren.

– Man kan se for seg situasjoner til sjøs der dette med liv og helse blir sekundært, hvor det er maktpåliggende å utføre selve oppbringelsen. Dette var ikke en slik situasjon. Fartøyet ble tatt ut av havet, og innenfor rammen av hva dette var, grov miljøkriminalitet, har jeg full respekt og forståelse for at den operative ledelsen håndterte det slik de gjorde, sier Støre.

– De ønsket å borde båten. De hadde på gang forsøk på å borde båten, forteller de til meg. Men de anså at kombinasjonen av vær, lys, bølger og sikkerheten til de to norske om bord og, som jeg også har hørt, væremåten til kapteinen, tilsa at det ble slik det ble.

– Så det var ingen regjeringsbeslutning å la skipet seile?

– Overhodet ikke, sier Støre bestemt.

Unnlot å bruke sjansene

Til TV 2 sa den russiske kapteinen på «Elektron», Valerij Jarantsev, at tråleren kunne vært bordet flere ganger, men at nordmennene unnlot å benytte sjansene de hadde.

– Det var deres største feil, sier kaptein Jarantsev. Han forteller ifølge TV 2 Nettavisen at han blant annet så en bordingsgruppe i et norsk helikopter, og at gruppen var bevæpnet.

Kapteinen avviser også at været var for dårlig eller sjøen for høy til at bording lot seg gjennomføre.