– Fartøyet skal utføre ordinære kystvaktoppdrag som suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i våre havområder, bistand til politiet, bistå ved redningsaksjoner og i oljevernberedskapen, opplyser Kystvakten i en pressemelding.

Fartøyet som er 89,8 meter langt og 17,6 meter bredt, eies av Remøy Management AS og leies av Kystvakten for en periode på 15 år.