For første gang på en uke kunne inspektørene Richard Storås og Henning Thue sove ut i norske køyer etter sitt ufrivillige opphold om bord i den russiske tråleren «Elektron».

– Skipssjefen og hans folk på KV Tromsø har heller ikke sovet så mye de siste døgnene. Derfor kan de trenge en lang natts søvn før de fredag kl. 10 møter pressen i Kirkenes, sier vakthavende sjef for Kystvakta, orlogskaptein Lars Kjøren til NTB.

Politi og påtalemyndighet

Han mener Kystvakta nå er ferdig med sin del av jobben. Det er norsk politi og påtalemyndighet som skal ta saken videre i forhold til skipperen på «Elektron» og de russiske myndigheter.

– Vår oppgave er å ta dem som bryter loven, sikre bevisene og så bringe mistenkte til land. Straffen i form av bot og inndragning er det alltid politi og påtalemyndighet som vurderer, sier Kjøren.

Det spesielle med «Elektron» er at skipet klarte å unnslippe Kystvakta og ta seg inn i russisk territorialfarvann. Dermed oppsto naturlig nok spørsmålet om det er norsk eller sovjetisk påtalemyndighet som skal legge ned straffepåstand mot skipper og rederi.

Vil avhøre skipperen

Politimester Truls Fyhn i Troms politidistrikt sa torsdag at norsk politi ønsker å avhøre skipperen på «Elektron». Fyhn er innstilt på å sende norske tjenestemenn til Murmansk og be om russisk assistanse for å gjennomføre avhør.

Politiadvokat Ida Munch-Ellingsen sier til NTB at det er sendt en formell rettsanmodning via Interpol til russisk politi for å få bistand til å avslutte saken. Henvendelsen bygger på en europeisk konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker.

Det er bortføringen av de to norske inspektørene som gjør saken til en regulær norsk straffesak. I tillegg kommer selve miljøkriminaliteten i vernesonen.

Ikke to saker

Etter EMK kan ikke en person straffes for samme sak to ganger. Munch-Ellingsen sier det er nødvendig å se hvilket grunnlag russerne reiser sak på. Dersom russerne velger et annet grunnlag enn det norsk påtalemyndighet ønsker, kan man likevel ikke utelukke to saker, sier politiadvokaten.

Statsadvokat Lars Fause er av den oppfatning at det er norsk påtalemyndighet som skal gjennomføre straffeforfølgingen. Derfor ga han også Kystvaktas folk beskjed om at bevismaterialet ikke skulle utleveres til russiske myndigheter.

Fangstdagbøkene og andre skipspapirer blir ikke vurdert som bevis i forhold til de lovbrudd Kystvakta mener «Elektron» har gjort seg skyldig i. Videobånd som er tatt opp av inspektørene er derimot vurdert som viktige bevis.