Dermed er stillingen 84-83 i favør de borgerlige og Kystpartiet havner på vippen. Ifølge Kystpartileder Roy Waage er det helt åpent hvem de vil støtte:

— Vi vil enkelt og greit gå i forhandlinger med de ulike blokkene med bakgrunn i de krav vi har stilt gjennom hele valgkampen. Hittil har de andre partiene ikke gitt oss noe svar på hvordan de forholder seg til kravene, så dette vil bli en forhandlingssak. I forhold til politikken de ulike blokkene fører, så er det i noen saker åpenbart samsvar mellom oss og de rødgrønne, mens det i andre saker er de blå som vil være nærmest vår politikk, sier han til NRK.

Ap tilbake

Arbeiderpartiet går tilbake 1 prosentpoeng, og ender med 28,9 prosent av stemmene, noe som gir partiet 51 mandater på Stortinget. Sosialistisk Venstreparti går svakt frem, og får en oppslutning på 13,6 prosent, og 23 mandater, mens Senterpartiet ligger faretruende nær sperregrensen med sine 4,6 prosent, og 8 mandater. Rød Valgallianse er igjen inne på Stortinget med ett mandat og en oppslutning på 1,6 prosent.

Venstre fram

KrF får støtte fra 8 prosent av velgerne, tilbake 0,2 prosentpoeng fra forrige måling. Partiet får dermed 14 mandater på Stortinget.

Venstre ligger an til å gjøre sitt beste valg på lenge, og går fram 2,2 prosentpoeng til 6,1 prosent, noe gir partiet 11 mandater. Høyre går tilbake 1,5 prosentpoeng og ender på 15,5 prosent. Høyre ville fått 27 mandater på Stortinget dersom dette var valgresultatet.

Fremskrittspartiet har en ørliten fremgang, og ligger på 18,1 prosent. Partiet er dermed klart størst på borgerlig side med 32 stortingsrepresentanter. Kystpartiet får støtte fra 1,9 prosent av velgerne.