— Så vidt vi har registrert er det bare Steinar Bastesen som har snakket om fiskeriene og kystkommunene, sier Rånes til NTB.

- Veldig spesielt Også varaordføreren og tre andre kommunestyremedlemmer på Røst meldte seg inn i partiet i forbindelse med at Kystpartiets lokallag på Røst ble stiftet i pinsen. Alle kommer fra den uavhengige Sentrumslista, ei bygdeliste som i sin tid utgikk fra Venstre.

— Det som er skjedd på Røst er veldig spesielt, siden Røst er helt og fullt basert på fiskerinæringen. Samtidig er det et signal til velgerne om at vi er i siget, sier partileder Bastesen i en pressemelding. NTB

SIGNAL: Dette er et signal til velgerne om at vi er i siget, sier partileder Steinar Bastesen. Arkivfoto: Scanpix