— Jeg er overbevist om at Thor Tøllefsen sikrer plassen i Troms. Vi kan også oppleve en fin posisjon på vippen, sier Kystpartiets leder Roy Waage på valgvake i Tromsø.

TV 2s valgdagsmåling ga «andre» 3,3 prosent, mens NRK viste 1,1 prosent i «andre»-kategorien. Dette ble mottatt med stor ro på vaken i Tromsø, som avventet resultater fra Troms og Nordland.

Det var nervøs optimisme som preget Kystpartiets sentrale valgvake i Tromsø. For fire år siden manglet Tøllefsen 270 stemmer fra Troms for å ta sistemandatet som gikk til Ap den gangen.

— Vi står sterkere denne gangen. Sist var vi tre personer i valgkamporganisasjonen. Denne gang er det et parti som har drevet valgkamp, sier Tøllefsen.

De første kommuneresultatene tydet på at Kystpartiet går tilbake i Nordland og kjempet innbitt om det siste mandatet.

— Tyngdepunktet i Kystpartiet flyttes nå til Troms. Det er her vi kan få et mandat som er så viktig for oss, sier Waage.

Partiets frontfigurer Thor Tøllefsen og Roy Waage var begge omkranset av journalister i den sindige forsamlingen på puben Halvveien.

Valgdagsmålingene utløste verken jubel eller nederlagsfølelse.

Roy Waage tok resultatene som det endelige tegnet på at Kjell Magne Bondevik har fått fyken. Han vil likevel ikke varsle støtte til en eventuell Stoltenberg-regjering.

— Det er innholdet i kystpolitikken som avgjør, sier Waage.

Thor Tøllefsen har vært klarere i sine uttalelser om at han heller til å gi støtte til de rød-grønne.

— Det er ingen motsetning i det jeg sier og partilederen. Skal vi kunne støtte en borgerlig regjering, må fiskeripolitikken snus 180 grader. Det tror jeg ikke vil skje, sier Tøllefsen.