På Høyres landsmøte, som åpnet i Stavanger i går, ble det en dragkamp for å få vedtatt en resolusjon med krav om bedre kår for maritim sektor.

Hordaland Høyre er ett av fire fylkeslag som fremmet uttalelser med kritikk av regjeringens manglende vilje til å oppfylle valgløftene om såkalt nettolønn for norske sjøfolk.

Nettolønnsordning — som i praksis fjerner all skatt på sjøfolkenes arbeidsinntekt - er allerede innført for ferger i utenriksfart. I februar sørget SV for at opposisjonen i Stortinget fikk flertall for å gi nettolønn også til sjøfolk på offshorefartøyer og bøyelastere.

Opp-ned-situasjon

Som regjeringsparti gikk Høyre mot dette. I går kom reaksjonene fra landsmøtets talerstol.

Petter Steen jr. sa det slik:

— Fire partier (opposisjonen) som aldri har vært opptatt av kystens kår, har klart å bygge en image som ivaretaker av rederinæringen.

Kjell Erik Grøsfjeld fulgte opp:

— Vi kan ikke lenger ha denne opp-ned-situasjonen. Vi må bruke denne muligheten til å fremstå som et parti for maritim sektor og skipsfart.

Men flertallet på landsmøtet valgte i stedet å stille seg bak en resolusjon om samferdsel. Løftene i Sem om 600 millioner mer til samferdsel hvert år er ikke oppfylt. Her krever røster i partiet mer.

Kravet om nettolønnsordning for alle norske sjøfolk er henvist til en mer generell uttalelse om skatt og næringspolitikk.

Ikke penger fra Foss

Blant dem som støttet denne løsningen var finansminister Per-Kristian Foss.

— Hva vil det koste å oppfylle ønsket fra Kyst-Høyre om nettolønn til hele næringen?

— Slike beregninger har vi ikke foretatt, sier Foss til Bergens Tidende.

Foss gjør det imidlertid klart at regjeringen står på budsjettavtalen med Frp. Den gir ikke rom for opposisjonens vedtak om nettolønn for offshorenæringen. - Det vedtaket må opposisjonen skaffe penger til, understreker Per-Kristian Foss, som dermed sier klart at det ikke kommer penger til utvidelse av nettolønnsordningen i revidert budsjett.

Resolusjonene fra landsmøtet er en pekepinn på hva som rører seg i partiet akkurat nå. I så fall er Høyre i 2003 mest opptatt av å utforme en ny, borgerlig sosialpolitikk med mer behovsprøving av sosiale ytelser.

Partiet vil også uttale seg om utnyttelsen av natur-ressurser. Striden her står om ja eller nei til oljeboring i de mest sårbare delene av Barentshavet.

Siste resolusjon er et klart ja til EU. Ingen skal være i tvil om at Høyre aldri har gått i noen tenkeboks.