Det er miljømerkeorganisasjonen MSC som på oppdrag fra Fiskebåtredernes Forbund har laget rapporten der kystfiskerne kommer i et uheldig lys. Ifølge Fiskeribladet kan det konkluderes med at kystfiske er en miljøfare.

Styreleder Paul Oddgeir Jensen i Norges Kystfiskarlag føler seg misbrukt av Fiskebåtredernes Forbund. Han mener at forbundet gjennom en slik rapport forsøker å renvaske seg selv i miljøspørsmål, samtidig som de forsøker å få hånd om en større andel av kystflåtens kvoter.

Jensen er likevel mest overrasket over at Fiskeridepartementet, som skal ha kjent til denne rapporten en stund, ikke har gjort kystfiskernes egen organisasjon kjent med innholdet i den. Kystfiskerne visste ingenting før rapporten sto omtalt i mediene.

– Dersom Fiskeribladets fremstilling av saken er korrekt, kan det synes som om departementet bevisst har deltatt i en sabotasjeaksjon mot kystflåten sammen med Fiskebåtredernes Forbund, uttaler Jensen.

Han setter spørsmålstegn ved at rapporten, etter å ha blitt holdt unna offentligheten i flere uker, blir offentliggjort samtidig som Grønnevetutvalget legger fram det han kaller «sine omstridte konklusjoner».

Jensen mener det er uproblematisk å tilbakevise anklagene mot kystfisket i denne rapporten.