-Kystfiskerne rundt Nord-Atlanteren har mye til felles. Vi har til dels en felles kulturbakgrunn og en felles historie. Vi er utsatt for den samme trusselen fra en overdimensjonert og aggressiv internasjonal havfiskeflåte, heter det i en uttalelse fra Norges Kystfiskarlag.

Kystfiskarlaget er den norske representanten i den nye organisasjonen som har fått navnet Nord-Atlantisk allianse av kystfiskere. I tillegg til Norges Kystfiskarlag er også kystfiskerorganisasjoner fra Newfoundland, Island og Færøyene enige om å tilslutte seg alliansen. Det er også ventet at en grønlandsk organisasjon for kystfiskere og fangstfolk vil slutte seg til alliansen.

Den grunnleggende målsettingen for alliansen er ”å sikre kystfiskerne rundt Nord-Atlanteren førsteretten til fortsatt å utnytte sine tradisjonelle fiskefelt, og til å fortsette å utvikle sine tradisjonelle fiskerier som levebrød”, heter det i stiftelsesavtalen for alliansen.

NTB