Kyllingene henges opp etter beina på slakterienes samlebånd. Deretter føres de gjennom et strømførende vannbad som skal bedøve dem, og videre til kniven. Til slutt blir de skåldet slik at fjærene løsner.

Fugler som ikke bedøves vil lett kunne vri seg unna slaktekniven. Dermed kan kyllingene gå levende i skåldekaret, skriver Dagbladet.

«Det er nok dessverre slik at noen av de 30.000-50.000 kyllingene som daglig passerer bedøvelseskaret ved et slakteri ikke er tilfredsstillende bedøvet», skriver Prior i et brev til Dyrehelsetilsynet.

Avdelingsdirektør Gunnar Hagen i Statens dyrehelsetilsyn sier til avisen at de har fått indikasjoner på at det kan forekomme såkalt mangelfull avblødning hos kyllinger. Det vil si at blodet ikke pumpes ut av dyrene før selve slaktingen begynner.

— Dette kan indikere at fuglene er blitt sendt levende til skåldekaret. Men det behøver ikke bety annet enn at hjertet har stanset under bedøvelsen, og at blodet dermed ikke ble pumpet ut, sier Hagen.

Dyrehelsetilsynet har i et brev til fylkesveterinærene bedt dem undersøke om kyllinger skåldes levende ved slakteriene.

(NTB)

SKÅLDES? Kyllinger utsettes for brutal slakting.
FOTO: RUNE SÆVIG