— Jeg er innstilt på å bruke tid og krefter på dette vervet og gleder meg til å ta fatt. Jeg vil legge vekt på å gjenopprette god dialog og tydelig medvirkning fra ledere og medarbeidere, sier Kvinnsland, som kommer fra jobben som administrerende direktør i Helse Bergen.

Det nye styret ble presentert av Helse sør-øst på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

Kvinnsland sier at ansettelse av ny administrerende direktør for sykehuset også blir en viktig oppgave.

Siri Hatlen sluttet i juni som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, og det letes fortsatt etter en erstatter.

Ikke i tvil

Helse Bergen-sjef Stener Kvinnsland fortsetter som sykehussjef, selv om han nå blir styreleder for Oslo-sykehusene.

— Jeg hadde ikke sagt ja til dette hvis jeg ikke trodde jeg fikk tid til det. Men jeg trenger nok litt ekstra tid innledningsvis, sier Stener Kvinnsland.

Han har diskutert saken både med konen sin, styreleder Ranveig Frøiland og kollegene i ledelsen ved Helse Bergen. Alle har sagt at han bør ta «ekstrajobben». Selv var han ikke i tvil om at han skulle si ja, selv om det gir han lange arbeidsdager fremover.

— Helse Sør-Øst har spurt meg om dette fordi de tror jeg har et erfaringsgrunnlag som er til nytte. Etter 40 år i helsetjenesten, ti år i Oslo og fem år som direktør har jeg jo erfaring som burde være relevant. Kanskje det er denne typen praktisk erfaring man trenger i et styrerom, sier Kvinnsland.

- Ikke noe stort problem

Kvinnsland frykter ikke habilitetskonflikter i saker som kan anngå både Helse Bergen og Oslo universitetssykehus.

— Der vil vi konkurrere. Men dette har jeg tatt opp og diskutert og vi ser ikke dette som noe stort problem i og med at disse tingene nylig er gjennomgått og vil ligge stille i noen år.

Selv aner han ingenting om hva slags honorar han får.

— Nei, det har jeg ikke tenkt på!

Fra før har han en lønn på 1,5 millioner kroner som direktør i Helse Bergen.

Tilfreds statsråd

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er tydelig fornøyd med valget av ny styreleder.

— Jeg er veldig tilfreds med endringene som er gjort i styret. Håper dette skal få prosessen med å finne en ny ledelse inn på et nytt og konstruktivt spor, sier hun.

Helseministeren håper en ny direktør kan være på plass veldig raskt uten at hun tidfester det nærmere.

Svekket tillit

Etter at sykehusene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet ble slått sammen til Oslo universitetssykehus har de vanskelige sakene stått i kø. Tilliten mellom de tillitsvalgte ved OUS og ledelsen i Helse sør-øst er tynnslitt. OUS har fått kritikk for å bruke for mye penger og fått krav om kraftige nedskjæringer.

I helgen ba Høyre-leder Erna Solberg helseministeren om å gripe inn og vurdere om ledelsen er den riktige når den store omstillingsprosessen skal gjennomføres.

Dermed går dagens nestleder, Odd Christopher Hanssen, ut av nestlederfunksjonen.