— Jeg er veldig skuffet. Det er et stort paradoks å være kvinne i denne organisasjonen. Vi er liksom med bare på papiret. Her menes ikke alvor med å åpne for at kvinner kan velges inn i styret, sa Gudrun Longva i et spontant innlegg kort tid etter at valgresultatet ble kjent.

Hun tror mange kvinner ikke gidder å stille opp for Indremisjonsforbundet lenger. Er vi bare alibi. Hva har vi da på slike lister å gjøre, spør hun.

Erik Furnes ble gjenvalgt som formann. Som faste styremedlemmer ble Emil Krakeli fra Romsdal, Arne Lindekleiv fra Husnes og Sverre Dag Ljønes fra Gjerdrum valgt inn.