Begge kjønn hadde en vekst i nettoinntekten på drøyt 7 prosent i fjor, skriver Aftenposten.

Trolig er det første gang at inntektsveksten er lik for kvinner og menn. Siden 2001 har menn økt sine inntekter med bare 1,5 prosent mer enn kvinner, ifølge statistikk som analyseselskapet Lindorff Decision AS har utarbeidet på grunnlag av 4 millioner norske selvangivelser.