Rådmannen mener årsaken er bevissthet fra kommunens side.

Kvinnene som er ansatt i kommunen helt øst i Finnmark, tjener 1,4 prosent mer enn mennene. En rådmann, kommunalsjef og ordfører er med på å trekke opp kvinnenes snittlønn. Dessuten er flere av rektorene og virksomhetslederne kvinner.

– Årsaken kan være at vi har mange kvinnelige ledere, men vi har også en bevisst holdning til likestilling, sier rådmann Bente Larssen i Sør-Varanger til Kommunal Rapport.

I den andre enden av skalaen ligger Mandal i Vest-Agder, der menn tjener hele 15 prosent mer enn kvinner. Forskjellen økte med 2,5 prosentpoeng i 2007.

Hele landet sett under ett tjener kvinner i kommunene i gjennomsnitt 8,6 prosent mindre enn menn. I arbeidslivet som helhet er forskjellen hele 16 prosent.