Forslaget ble fremmet fredag. Det legger til rette for sesjonsplikt for kvinner og en todeling av sesjonsordningen i Forsvaret.

– Ved å innføre sesjonsplikt for kvinner når vi hele ungdomskullet med informasjon om Forsvaret. Dette håper jeg vil øke andelen kvinner i Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i en pressemelding.

Todelingen av sesjonen går ut på at utskrivningspliktige først skal fylle ut en egenerklæring, primært nettbasert, uten å møte fysisk. Hensikten er å skaffe opplysninger om den enkeltes helse, forutsetninger og interesser. Neste skritt blir så at et nærmere utvalg av personer, de som anses best kvalifisert til tjeneste, møter ved et av Forsvarets sesjonslokaler.

Lovforslaget er en oppfølging av langtidsplanen for Forsvaret, og forslaget innebærer ikke en innføring av verneplikt for kvinner. Det legges opp til at sesjonsplikt for kvinner og de øvrige lovendringene skal tre i kraft fra 2010.

SCANPIX