Statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet mener den moderne slavehandelen er et skammelig kapittel i norsk samfunnsliv, skriver Adresseavisen. Fredag var det såkalte statssekretærutvalget for menneskerettigheter samlet i Levanger. Det regjeringsoppnevnte utvalget ønsker å sette i verk tiltak som skal gjøre det vanskeligere for norske menn å holde kvinner fra Russland og andre land som sexslaver.

ýDette er en form for handel med mennesker som vi på ingen måte kan akseptere. Russiske kvinner blir forespeilet et bedre liv med arbeid, statsborgerskap og penger. Isteden blir de holdt som sexslaver uten rettigheter på noe vis, mener statssekretær Anne Lise Ryel i Justisdepartementet. For å få bukt med sexhandelen foreslår statssekretærutvalget blant annet å styrke norsk politi, slik at det blir i bedre stand til å avdekke slike forhold. Kvinner skal få bedre muligheter for å få oppholdstillatelse i landet de kommer til, og vitner som kan avdekke virksomheten skal få bedre beskyttelse og rettsvern. ýDet blir vurdert om det ikke bør innføres en egen bestemmelse i straffeloven mot denne virksomheten, sier Ryel. Hun mener at man heretter må legge forholdene bedre til rette slik at det er mulig for kvinnene å komme seg ut av en vanskelig situasjon.