I to EU-kamper har et klart flertall av norske kvinner sagt nei til norsk medlemskap. Parallelt med at den ene meningsmålingen etter den andre viser fornyet medvind i seilene til ja-siden, tar kvinnene over Europabevegelsen.

Wenche Fossen tar over lederjobben etter Sigurd Grytten som forsvinner til det private næringslivet. Trine Radmann er nestleder, Vera Selnes generalsekretær, Grete Berget informasjonsleder og Ingrid Langerud er leder av Europeisk Ungdom.

Det vil bety en forskjell, mener kvintetten.

EU er ikke så farlig

— Tradisjonelt har ja-siden hatt minst oppslutning blant kvinner og unge. Men det tror jeg endrer seg. Myten om at EU ikke bryr seg om velferd er i ferd med å sprekke. EU er aktive i spørsmål som arbeidsmiljø, miljø- og naturvern og kampen mot fattigdom i verden. Kvinner ser også at utvidelsen bidrar til å bygge et fredens Europa, sier Wenche Fossen.

— EU representerer etter hvert trygghet. Jeg merker at det nesten er en aggresjon blant kvinner mot at vi ikke er med der avgjørelsen fattes, sier Vera Selnes.

— Jeg tror at den viktigste saken er utvidelsen med 10 nye medlemsland. EU fremstår ikke lenger som så «farlig.» Og når den døren først er åpnet på gløtt, siver det inn litt lys på andre saker som velferd, mener Trine Radmann.

Bombastiske menn

— Spiller det noen rolle at Europabevegelsen nå ledes av fem kvinner?

— Vi kommuniserer annerledes enn menn i posisjoner. Vi er mer inkluderende, og vi er ikke så trygge som menn. Det vil si at vi er mer åpne og villige til å drøfte saker enn det menn er. Vi er flinke til å bygge nettverk og slik etablere et større nedslagsfelt for organisasjonen, sier Radmann.

Vera Selnes legger til at «jenter er flinkere til å lytte og ikke fremstå som så bombesikre som menn. Det er viktig fordi kvinner vil henvende seg til kvinner» i en sak som dreier seg om kommunikasjon, politikk og følelser.

Avstemning i 2007

— Jeg er ung og var ikke med i 1994. Det vi ser nå er et nytt EU, da må vi avslutte den gamle EU-debatten. Det vil vi klare å fange, sier Ingrid Langerud.

Wenche Fossen sier Europabevegelsen lenge har drøftet muligheten for en ny folkeavstemningen. Slik situasjonen i dag vurderes, anser de 2007 for å være et aktuelt tidspunkt for en ny avstemning.

— Det er sannsynlig at det vil skje noe i forbindelse med neste utvidelsesrunde i EU. Vi jobber nå frem mot 2007, sier Wenche Fossen. Men samtidig er kvinnene i Europabevegelsen enige om at det også kan skje tidligere - hvis kravet om deltakelse og påvirkning øker på i styrke - som et krav fra befolkningen.

KJEMPER FOR JA TIL EU: Fem kvinner som skal overbevise tradisjonelt EU-skeptiske norske kvinner (og menn) om at tiden er inne for at Norge blir medlem av EU. Fra v. Vera Selnes, Wenche Fossen, Ingrid Langerud, Trine Radmann og Grete Berget.<p/>Foto: HÅVARD BJELLAND