Fra 21. januar neste år må unge kvinner betale mye mer for å forsikre bilen sin. Ikke fordi de kjører dårligere enn før. Heller ikke fordi det er blitt flere ulykker med unge kvinner. Grunnen er en regelendring presset gjennom av Likestillingsombudet!

— Dumt og urettferdig

— Denne endringen er både kjempedum og urettferdig. Vi i forsikringsbransjen har problemer med å se fornuften i at unge kvinner skal subsidiere unge menn, sier fagsjef Ola Roll i If til Bergens Tidende. Han gir oss et eksempel på hvordan regelendringen vil slå ut.

En 20 år gammel kvinne, som ikke har tjent opp noen bonus, skal forsikre en relativt liten og rimelig bil. I år ville denne kvinnen måtte betale om lag 15.500 kroner for forsikringen, mens en 20 år gammel mann må betale 31.000 kroner for samme forsikring.

Må punge ut med 9.500 mer

Med den regelendringen som nå er kommet må begge betale om lag 25.000 kroner i året. Unge kvinner må i dette eksempelet neste år ut med 9.500 kroner mer i forsikring i året.

Lurer du på hvorfor ikke prisen for unge menn går like mye ned, som den går opp for kvinner? Denne gangen er det ikke fordi forsikringsselskapet skal tjene mer, men fordi tallene er vektet siden det er flere menn enn kvinner som forsikrer biler.

Unge menn krasjer mest

— Unge menn ligger milevidt over kvinner i skadestørrelse når en kolliderer. Når det gjelder hyppighet av skader er forskjellen ikke så stor. Når menn og kvinner kommer i slutten av tjueårene jevner forskjellen seg ut, og forsikringspremiene blir ikke så ulike mellom kjønnene. Regelendringen som kommer i januar gjør derfor størst utslag for unge kvinner, sier Ola Roll. Regelendringen ble klaget inn for klagenemnda for likestilling, men klagen ble avvist (se egen sak).

- Glade for vedtaket

— Dette er norsk lovgiving. Det er ikke er tillatt å prise varer og tjenester ut fra kjønn. Slik det er i dag må alle unge menn betale mer fordi noen unge menn kjører som villmenn, sier nestleder Lars Christensen hos Likestillingsombudet til BT.

Christensen sier at de hos Likestillingsombudet er glade for vedtaket i klagenemnda. Han mener forsikringsbransjen bare mater tallene inn i datamaskinene sine. Når de finner statistiske forskjeller, så priser de ulikt mellom kjønnene. Han ber folk tenke seg at en gjorde det samme med etniske grupper.

Dersom statistikken viste at tyrkere kolliderte mer enn andre, skulle da alle tyrkere betale dyrere bilforsikring?.