Det viser statistikk fra Reseptregisteret:

*14,5 prosent av kvinner mellom 70 og 79 år bruker antidepressiva. Det er dobbelt så mange som jevnaldrende menn.

*39 prosent av kvinner mellom 70 og 79 år bruker sovemedisin. 21 prosent av jevngamle menn gjør det samme.

*45 prosent av kvinnene over 80 år bruker sovemedisin.

Går oftere til legen

En forklaring kan være at kvinner er flinkere enn menn å gå til legen, uansett alder.

— Kvinner oppsøker oftere hjelp for psykiske problemer enn menn. Hvis den hjelpen som primært tilbys er medikamentell, er det logisk at de ligger øverst, sier professor i klinisk psykologi Inger Hilde Nordhus ved Universitetet i Bergen.

Bergens Tidende skriver i dag at eldre over 60 år er storforbrukere av antidepressiva og sovemedisin, uten at det er noe som tilsier at de skulle ha tilsvarende større psykiske plager enn resten av befolkningen. Svært få tilbys psykoterapi i stedet for, eller som supplement til medikamenter.

En av årsakene til dette er at det eksisterer myter om at eldre ikke er endringsvillige og at terapi derfor ikke vil hjelpe.

— Det er en myte at det ikke går an å drive psykoterapi på eldre, sier professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Mest lykkepiller i Sogn

Tallene fra Reseptregisteret viser også at de eldre i Sogn og Fjordane bruker desidert mest antidepressiva i landet. 15 prosent av dem mellom 80 og 89 år bruker disse medisinene.

— Vi ser at i aldersgruppen over 80 år ligger Sogn og Fjordane 20 prosent over landsgjennomsnittet. Men generelt er det store forskjeller mellom fylkene i landet, og det er ingen god forklaring på hvorfor, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Men om de eldre i "trivselsfylket" tar mye lykkepiller, tar de tilsvarende lite sovemedisin og beroligende. Både kvinner og menn i de øvre aldersgruppene tar langt færre av disse tablettene enn sine jevnaldrende i Hordaland og resten av Helse Vest-området.

Forbruket av sovemedisin er generelt svært høyt blant eldre, særlig de eldste kvinnene.

— Eldre kan ha ulike typer søvnforstyrrelser som omfatter problemer med innsoving, urolig søvn med forstyrrende oppvåkninger om natten eller tidlig morgenoppvåkning. Sammen gir dette en opplevelse av å ikke være utsovet, forklarer professor Inger Hilde Nordhus.