Samfunnsøkonom og forsker Anne Line Bretteville-Jensen fikk en rekke overraskelser gjennom sitt studium av narkotikamiljøet i Oslo. I løpet av ti år samlet hun et unikt materiale om narkomane, rett og slett ved å stå ved sprøytebussen og be om å få intervjue brukere. Over 3000 intervjuer har hun og assistentene utført. Trolig er det ikke gjort en tilnærmelsesvis så omfattende kartlegging av dette miljøet tidligere.

— Har mer å glemme

Det er først og fremst heroinbrukere hun har vært opptatt av.

— Når det gjelder alkohol, trenger kvinner av biologiske årsaker mindre for å få rus. At kvinner bruker mer heroin enn menn, var svært overraskende. Det hørtes ulogisk ut, og jeg fant ikke noe litteratur som viser dette internasjonalt.

Bretteville-Jensen ser flere mulige forklaringer på fenomenet: Det er enda mer stigmatiserende for kvinner enn for menn å være stoffmisbrukere. Kvinnene som blir avhengige har trolig en verre bakgrunn enn mennene. De har ofte en barndom med blant annet sex-misbruk. 60 prosent er dessuten prostituerte, med de mentale skader det kan ha.

— Kvinnene har rett og slett mer å medisinere bort, mener forskeren.

Salg er en viktig inntektskilde for både kvinner og menn. Av dem som ikke «dealer», er kvinner mer pengesterke enn menn.

— Prostitusjon sikrer mange en høyere og mer stabil inntekt. Menn tjener mer av sine penger på vinning, men innbrudd og ran gir en ustabil inntekt. Dette kan være en årsak til at kvinner bruker mer heroin.

Prisene falt 70 prosent

Da Bretteville-Jensen startet sitt studium, var det prisendringer og narkomanes respons på dem hun var opptatt av. Også her har hun funnet resultater som vekker oppsikt.

Mye av gjeldende teori tilsier at folk som er hektet, ikke påvirkes av prisendringer. At dersom prisene går opp, slår de heller ned noen flere gamle damer. Men slik er det ikke, ifølge forskeren.

— Dersom prisen på heroin går ned med ti prosent, øker etterspørselen med 12 prosent. Det er en vesentlig økning, sier hun. Tilsvarende for amfetamin er seks prosent økning. Til sammenlikning er det bare fire prosent for sigaretter.

Heroinisters forbruk er med andre ord på ingen måte konstant.

— Forbruket blant brukere vil bli vesentlig større med lavere priser. Det har det også blitt blant dem jeg har studert, sier forskeren. En av årsakene til at hun kunne dokumentere dette med relativt stor sikkerhet, er at prisene på heroin i Norge har falt med 70 prosent siden 1992 fordi tilbudet har økt.

Antall misbrukere doblet

Ut fra studien kan hun ikke si noe om hvordan prisendringer påvirker rekrutteringen, men andre studier hun har vært med på viser at antall stoffmisbrukere i Norge har doblet seg på ti år.

Bretteville-Jensen vokter seg vel for å si noe om hvordan dette kan eller bør brukes politisk. Men at det «betyr en del» er hun ikke i tvil om. Og motstandere av legalisering vil trolig ha stor glede av en del av disse resultatene.

Bretteville-Jensen disputerte over sin doktoravhandling ved Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen i går. Avhandlingen består av fem artikler. Tre av dem er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. Hun er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

<b>Godt tatt i mot</b>: Anne Line Bretteville-Jensen ble tatt godt imot av narkomane da hun ville intervjue dem. - En del ville gjerne ha noen å snakke med. Andre synes det var fint å snakke med noen om noe de kan. Dette er jo noe de er ekspert på, sier forskeren. (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)