Det viser en undersøkelse som Infact har gjort for VG.

Undersøkelsen viser at én av fem kvinner mener frykten for voldtekt og overfall reduserer deres livskvalitet.

Nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen sier at de unngår steder av frykt for å bli overfalt eller voldtatt. Frykten gjelder kvinner i alle aldre, mener politisk rådgiver for justisminister Knut Storberget, Astri Aas-Hansen (Ap).

– Det er utrolig provoserende at en på grunn av sitt kjønn skal ha en frykt som legger en demper på livsutfoldelsen, sier hun til VG.

Regjeringen skal nå etablere et utvalg for å bedre stillingen til kvinner som er utsatt for voldtekt. Målsettingen er blant annet å øke andelen voldtektssaker som ender med en straffereaksjon.

– Vi har statistikk som viser at over 90 prosent som opplever voldtekt i dag, ikke opplever noen straffereaksjoner. Det synes jeg er urovekkende høyt, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

– Dette er et av de groveste overgrepene du kan gjøre mot et menneske. Frifinnelsesprosenten er altfor høy, sier likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap).