Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mannlige studenter ikke er like flinke til å gjøre seg ferdige med studiene, og at andelen kvinner som fullfører høyere utdannelse vokser sterkere enn andelen menn.

I tiårsperioden mellom 1995 og 2005 fullførte kvinner mer enn dobbelt så mange grader ved landets universiteter og høyskoler sammenlignet med foregående tiårsperiode, viser tall fra SSB.

I samme tiårsperiode var den tilsvarende veksten for menn bare på 42 prosent.

På alle nivåer innenfor høyere utdanning har økningen i antall fullførte grader vært større for kvinner enn for menn.

Av dem som ble registrert ved et universitet eller en høyskole for første gang i 1985, oppnådde 6. 900 menn og 7.700 kvinner en grad i løpet av en tiårsperiode.

I tiårsperioden 1995-2005 var det 102 prosent flere grader enn for dem som startet ti år tidligere. Menn fullførte 42 prosent flere grader i løpet av den siste tiårsperioden i forhold til den første.

Det ble det fullført 74 prosent flere grader den siste perioden enn den første, uavhengig av kjønn.

Den aller høyeste universitetsgraden er det likevel fortsatt flest menn som tar. Flere menn enn kvinner fullførte en doktorgrad i tiårsperioden fra 1995 til 2005. 115 menn og 61 kvinner av dem som var nye studenter i 1995 hadde fullført en doktorgrad etter ti år.