Strøm-Erichsen er ikke den eneste kvinnelige politiker som må ta til etterretning at Forsvaret fortsatt er unntatt fra full likestilling. Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Signe Øye, sier likevel at hun er tilfreds med allmenn sesjonsplikt fra 2010. I dag har kvinner rett til å møte på sesjon, men ikke plikt.

– Dette er et langt skritt i riktig retning, sier Øye.

Hun mener Forsvaret etter 2010 kan velge blant hele befolkningen i stedet for halvparten, slik det i praksis fungerer i dag.

Best motiverte

Allmenn sesjonsplikt betyr at vi vil få de mest motiverte soldatene. Det vil gjøre Forsvaret bedre, sier Øye. Tidligere har Stortinget gått inn for en kvinneandel på 15 prosent i Forsvaret. Signe Øye mener målsettingen er innen rekkevidde med innføring av allmenn sesjonsplikt fra 2010.

I dag er 93 prosent av militært personell menn.

Signe Øye bekrefter overfor NTB at hun helst ville innført verneplikt for kvinner allerede i denne omgang, men hun opplever ikke regjeringens forslag som et nederlag.

Tillitsvalgte skuffet

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) går lenger enn Øye. Landstillitsvalgt Eivind Nævdal-Bostad sier en kjønnsnøytral verneplikt er en forutsetning for videre verneplikt.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke innfører kjønnsnøytral verneplikt og mener det er en feil av regjeringen å fremstå som en bremsekloss for likestillingen.

– Det største hinderet for økt kvinneandel i Forsvaret er utvilsomt vernepliktlovgivningen. Hvorfor vi i dagens samfunn skal fortsette å diskriminere ungdom på bakgrunn av kjønn er for meg helt uforståelig, sier Nævdal-Bolstad.

Hva mener du om kvinnelig verneplikt? Diskutér saken her!