MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

Dette viser en studie som er gjennomført av kreftsenteret Sloan-Ketting i New York. De har tatt for seg sammenhengen mellom kjønn, røyking og lungekreft. Studien ble nylig lagt fram på en større konferanse i San Francisco.— En sigarett røkt av en kvinne gjør dobbelt så stor skade på lungene som en sigarett røkt av en mann, hevdet Diane Stover fra kreftsenteret. Får støtte Undersøkelsen får støtte fra kreftekspert David Phillips ved kreftforskningssenteret i London. Han har sammenlignet lungevev fra kvinner og menn som røyker. De kom frem til samme resultat: Kvinner som har røkt samme antall sigaretter som menn hadde dobbelt så store skader på cellene i lungene. Kvinnelige hormoner Forskerne er ikke sikre på årsaken til dette. - En mulig forklaring er at kvinner har mer av et spesielt enzym i lungene som kan gjøre skadene fra tobakksrøyking mer alvorlig. Vi tror enzymet blir påvirket av kvinnelige hormoner, sier Phillips til magasinet New Scientist. Må bekreftes Overlege Odd Mørkve ved lungeavdelingen på Haukeland sykehus har skrevet doktoravhandling om lungekreft.- Andre studier har vist at kvinner med en genetisk variant av enzymet har to til tre ganger så stor sjanse for å få lungekreft som menn. Men at kvinner generelt har dobbelt så stor sjanse for å få kreft, er nytt for meg, sier Mørkve til Bergens Tidende. - Funnene må bekreftes av større studier før vi kan være sikre på at de er riktige, sier overlegen.David Phillips understreker at dette bare er eksperimentelle studier, og at ikke alle krefteksperter er enige. - De fleste ekspertene er enige om at det må forskes mer på dette feltet, sier Phillips.