Mens kvinner i alderen 15-24 år i gjennomsnitt drakk 4,5 liter ren alkohol i fjor, var forbruket 38 prosent lavere i aldersgruppen 25-39 år.

— Unge jenter har et veldig høyt forbruk, men når de nærmer seg den alderen da det er vanlig å få barn, 20 til 30 år, går det ned. Det er tydelig at omsorg for små barn er veldig vanskelig å forene med høyt forbruk. Det beskytter å ha barn, sier SIRUS-forsker Edle Ravndal til VG.

Norske kvinners alkoholkonsum er sterkt økende, også i aldersgruppen 25-39 år. I en tilsvarende SIRUS-undersøkelse fra 1999 drakk kvinner i denne gruppen 1,8 liter ren alkohol årlig, mens de i fjor var oppe i 2,8 liter.

Kvinner drikker mindre desto eldre de blir, men samtidig tar de innpå mennene. I 1973 drakk menn fire ganger så mye som kvinner, mens de i fjor drakk dobbelt så mye.

Undersøkelsen viser videre at også menn skjerper seg når de får barn. I aldersgruppen 25-39 år drikker 29 prosent av mennene mindre enn 15-24-åringene. Men når barna er vokst ut av huset, tar mennenes forbruk seg opp igjen.