Kvinnelig prester har hatt positiv innvirkning på forholdet mellom prestestanden og menigheten og arbeidsklimaet i forsamlingene, viser en rundspørring. De kvinnelige prestene har også gjort presteembetet mer verdsatt i samfunnet, mener prestene.

Kvinnenes inntog i presteembetet har på den annen side virket negativt på prestenes lønnsutvikling, mener en av fire prester. Halvparten av dem mener samarbeidet med vekkelsesbevegelser er blitt dårligere etter at kirken aksepterte kvinnelige prester.

De kvinnelige prestene mener deres muligheter for å klatre på kirkens karrierestige er dårligere enn for deres mannlige kolleger.

Vel 1200 medlemmer av det finske presteforbundet har deltatt i undersøkelsen, som ble utført i januar og februar. 35 prosent av dem som svarte, er kvinner. (NTB)