Det er avisen The Mirror som offentliggjør en forskningsrapport om kvinners sexliv. Resultatene i rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant britiske kvinner.

Eksperter som kommenterer sex-problemene anbefaler å skille mammarollen fra kjæresterollen, og å skaffe seg og partneren mye tid til å dyrke sexlivet innimellom de tusen gjøremål i hverdagen.

Og så bør kvinnen sende mannen ut i joggeløypa, for å få han opp igjen mot gamle høyder:-For å opprettholde fortsatt nytelse i senga må du sørge for å holde partneren i trim. Fysisk forfall hos mannen demper både hans sexlyst og yteevne i senga, heter det i kommentarene i rapporten, som altså forteller at 25 prosent av de spurte kvinnene har sex mindre enn en gang i måneden.

Tåler "middels" sex bedre enn menn

Psykiater Anita Clayton ved University of Virginia Health System, USA har i flere år forsket på kvinners sexliv, med bakgrunn i de konsultasjoner hun har hatt fra de kvinnelige pasientene sine. Resultatene av hennes forskning er omtalt i aprilnummeret av det erotiske bladet Cupido.

Hun slår fast :-Sliter mannen med sitt sexliv er parforholdet ille ute; det kan da bli full krise, sier hun. Men så legger hun til:— Kvinner godtar i større grad middelmådig sex enn menn i et parforhold. Kvinnene skyver problemet bare unna og flytter det enda lengre ned på listen sin.

Følelsene avgjørende for god sex

Den amerikanske psykiateren Clayton oppsummerer følgende fakta, fra sin lange praksis med kvinnelige pasienter som har konsultert henne på grunn av manglende sexlyst og vansker med å få orgasme:

-Det er en rekke faktorer som kan tilskrives en kvinnes mangel på seksuell tilfredsstillelse. Følesesmessige behov imøtekommes da ofte ikke, og sex skyves til bunnen av listen over gjøremål i hverdagen. Mange kvinner strever i tillegg med et urealistisk kroppslig ideal, og uttrykker at de er misfornøyd med deler av kroppen sin, konkluderer Clayton fra sin forskning på kvinner og seksualitet.

Nå er nestenfraværet av sex for mange kvinner dokumentert i en ny britisk rapport; hele 25 prosent av de som ble plukket ut til å delta i sjekken oppga altså at de har sex mindre enn en gang i måneden.