I et leserbrev som står på trykk i dagens Bergens Tidende kommer kvinnen som i desember anmeldte Jan Birger Medhaug i Rogaland KrF for voldtekt, med sterk kritikk av VG sine artikler om henne. Hun mener tabloidavisen har brutt god presseskikk ved å lage nyheter av private og intime opplysninger og spekulerer i om VG lar seg bruke.

«Avisen bringer et selektivt utvalg av sitater og opplysninger, styrt av noen som jeg mener lekker med ukjente motiver, og redigerer dette på en måte som gir et helt galt inntrykk av både hendelsen, omstendighetene og av min forklaring,» skriver kvinnen i leserbrevet.

Sist lørdag gjengav VG store deler av kvinnens politiforklaring i et to sider stort oppslag. I leserbrevet peker kvinnen på at hun bare har forklart seg for politiet og mener avisen åpenbart har fått tilgang til informasjonen fra noen i politiet.

Hevder VG tar feil

I en fem punkter lang liste, peker kvinnen på feil i VG sine artikler om henne. Hun avviser blant annet at hun «ikke visste at hun var voldtatt» slik VG hevder. Hun understreker også det ikke er hevnmotiver bak anmeldelsen. Hun skriver videre at hun ikke tenkte over at lokalvalget var rundt hjørnet, da hun leverte inn anmeldelsen like før jul i fjor og at hun derfor ikke har noe motiv for tidspunktet.

Etterlyser voldtektsdebatt

Under signaturen «Kvinnen i Medhaugsaken» avsluttes leserinnlegget med en oppfordring spesielt rettet mot pressen om å ta fatt i den høye henleggelsesprosenten i forbindelse med voldtektsanmeldelser i Norge. For en drøy måned siden henla politiet hennes anmeldelse på grunn av bevisets stilling. Både Medhaug og kvinnen har anket henleggelsen.