— De 214 deltakerne oppgir like ofte at de blir plaget av kvinner som menn. Men det kan skyldes at ansatte i typiske kvinnejobber i helse- og omsorgssektoren er overrepresentert i statistikken, forteller cand. polit. Morten Birkeland Nielsen.

Studien viser også at nesten to tredeler av sjefens hakkekyllinger, er kvinner.

— Den mulig forklaring er at kvinner har en lavere terskel enn menn for hva de oppfatter som mobbing. At menn i langt større grad vegrer seg for å fortelle om personlige plager, tror Birkeland Nielsen.