Forskeren Susanne Strand ved Mittuniversitet i Sverige har studert dømte kvinner ved de rettspsykiatriske klinikkene i Sundsvall og Vaxsjø samt ved Hinseberg kvinnefengsel.

Hun konkluderer ifølge den svenske nettavisen Metro med at rettspsykiaterne har større problemer med å avdekke de kvinnelige psykopatene enn de mannlige.

Voldsdommer

Det er særlig når de asosiale tendensene hos en person skal bedømmes at psykiaterne kommer til kort. I denne prosessen blir blant annet tidligere lovbrudd vurdert. Mens psykopatiske menn ofte har en rekke voldsdommer på seg, kan de kvinnelige psykopatene ha løyet og manipulert seg gjennom livet.

— I personlighetskartleggingen er normen menn, men kvinner skiller seg fra menn på mange områder, sier Strand.

Ved å ikke ta hensyn til forskjellene mellom mannlige og kvinnelige psykopater, risikerer man ifølge Strand å ikke oppdage kvinnelige psykopater som med stor sannsynlighet kan begå nye lovbrudd om de settes fri.

Fare for de nærmeste

— Det er først og fremst for sine nærmeste at disse kvinnene utgjør en fare, sier Strand.

Det finnes foreløpig ingen studier om hvor vanlig det er at dømte kvinner på permisjon begår voldelige handlinger.

— Selv om det skulle finnes slike rapproter vil de ikke si så mye. Ettersom det er familien som rammes, er mørketallene store, sier hun.