RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no I Bjørgvin bispedømme er det nå 17 kvinnelige prester. Dette er vel 10 prosent av de fast ansatte prestene i bispedømmet. På landsbasis er tallet 18 prosent. Men for tiden er det flere kvinner enn menn som begynner på teologistudiet.Leder av bispedømmerådet, Kari Sørheim tror ikke at kvinnelige prester bevisst skyr Bjørgvin. Tilfeldigheter — At så få kvinner søkte i fjor beror trolig på tilfeldigheter. Jeg har ikke noe inntrykk av at kvinnelige prester velger bort Bjørgvin. Tilbakemeldingene tyder på at prestene våre gjerne vil bli her. Men unge kvinnelige prester er ofte i en familiesituasjon som gjør det vanskelig å søke seg til krevende prestestillinger i distriktene. Bispedømmerådet ønsker imidlertid flere kvinnelige søkere, sier Sørheim. To søkte - en fikk jobb Ifølge den ferske årsrapporten fra biskop Ole D. Hagesæther, søkte 55 prester på i alt 18 prestestillinger i Bjørgvin i fjor. Bare to av dem var kvinner.Den ene søkeren, Berit S. Litlere, fikk kapellanstillingen hun ønsket i Fridalen i Bergen. Den andre, Kristine Værnes, vil neppe nå opp når domprostembetet i Bergen blir besatt med det aller første.- Dette er overraskende lavt, skriver biskop Hagesæther om det lave søkertallet. Men han kan ikke peke på årsakene til at ikke flere kvinnelige prester søker jobb i hans bispedømme. Dårlige signal Heller ikke lederen av Norsk Kvinnelig Teologforening, Solveig Fiske, har hørt signaler om at Bjørgvin er lite attraktivt blant hennes kvinnelige kolleger.- Men jeg er enig i at det er urovekkende at Bjørgvin som landets største bispedømme har langt færre kvinnelige prester enn landsgjennomsnittet. Her bør både biskopen og bispedømmerådet gå i seg selv. Da man utlyste domprostembetet i Bergen, kom det en svært habil kvinnelig søker. Men hun ble ikke engang innkalt til intervju. Dette er et svært dårlig signal som neppe gjør det letter å få kvinner til å ønske seg til Bjørgvin, sier Fiske. Ingen kvinnelig prost Hun mener også at det er påfallende at Bjørgvin ennå ikke har fått sin første kvinnelige prost.- Langs kysten fra Agder til Nidaros er Bjørgvin nå det eneste bispedømmet uten kvinnelige proster. Den kirkelige ledelsen er fortsatt sterkt mannsdominert, sier Fiske.