Helje Solberg har vært konstituert i jobben siden 1. februar, da Hans-Christian Vadseth først gikk ut i pappapermisjon og deretter tok jobben som toppsjef i Næringsliv 24.

Som nyhetsredaktør i Verdens Gang får Helje Solberg ansvaret for nyhets— og reportasjedekningen i avisen.

Solberg er født i Elverum og har universitetseksamen i statsvitenskap, sosialantropologi og russisk fra Universitetet i Oslo og Istanbul. Hun har vært ansatt i VG siden 1994. Fra 2004 til 2006 har hun vært redaksjonssjef.

Tidligere har Solberg jobbet i Østlendingen, Sør-Varanger Avis og Nationen.

Hun er vinner av SKUP-prisen og Den Store Journalistprisen