I 1980 ble 680 kvinner ilagt straff for forbrytelser. I 2006, drøye 25 år senere, var antallet 5.100. Det er en seksdobling i antall forbrytelser når man tar økt folketall i betraktning, skriver Vårt Land.

Blant menn er økningen til sammenligning to og en halv ganger flere straffereaksjoner enn for 25 år siden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner nå står for 15,5 prosent av forbrytelsene som blir straffet, mot 6,5 prosent i 1980.

— Skyldes likestillingen

Ekspertene er uenige om økningen skyldes likestillingen eller at politiet prioriterer narkotikakriminalitet mer enn før.

— Det har noe med likestillingen å gjøre. Kvinner er normalt mer reserverte og forsiktige enn menn, men vi ser at en del av dem går lenger enn tidligere, sier Finn Abrahamsen, tidligere leder for voldsavsnittet i Oslo og nå frittstående rådgiver.

- Mer narko

Forsker Sturla Falck ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, er uenig. Han mener at mye av økningen kommer av at politiet har prioritert narkotikaforbrytelser høyere.

Blant narkotikaforbrytelser er fordelingen mellom kvinner og menn jevnere enn mange andre forbrytelser med en kvinneandel på rundt 20 prosent.

— Det kan nok være noe i at kvinner har blitt mer like menn, men det er ikke en så stor del av forklaringen som endringen i politiets prioriteringer, sier Falck.

Hva tror du er grunnen til at kvinnene kryper oppover på krimstatistikken? Bruk kommentarfeltet!