Kvinnekampen er ikke slutt for kvinnene i Kvinnefronten. Medlemmene jobber fremdeles for kvinnefrigjøring, og krever en verden der alle kvinner har kontroll over eget liv. I år settes det spesielt fokus på vold mot kvinner.

Ved oppstarten i 1972 var det spesielt kampen mot EU som var viktig for bevegelsen. Senere har krav om rett til arbeid for kvinner, etablering av krisesentre og barnehager, samt aksjoner mot pornografi og for selvbestemt abort stått sterkt.

På bannerne foran Stortinget lørdag var likelønn mellom menn og kvinner ett av hovedbudskapene.

Kampen for lik lønn mellom menn og kvinner er fremdeles en kampsak for Kvinnefronten, 30 år etter stiftelsen 4. desember 1972.

(NTB)