Mappen inneholder i alt 59 dokumenter. Hele 41 av disse er registrert etter november 1977 og er uten lovlig hjemmel.

— Jeg har fått et «klipparkiv» over alt politisk arbeid jeg har vært involvert i siden tidlig på 70-tallet. Det er vanvittig, sier Agnete Strøm (60) til Bergens Tidende.

Kvinnefrontens historie

— Mappen gir til dels fyldige bilder av hva Kvinnefronten har vært opptatt av de 14 årene jeg ble ulovlig overvåket, sier hun og legger til: - Jeg er svært opprørt over hvor store ressurser Overvåkingspolitiet har brukt på å følge meg og det jeg har gjort. Det dreier seg om samfunnsnyttig arbeid som å bekjempe hiv og aids, aksjoner for høyere kvinnelønn og kortere arbeidstid, arbeid mot nedlegging av kvinnearbeidsplasser og kamp for selvbestemt abort og mot porno.

Overvåkingspolitiet fant første gang frem til Strøm i 1970. Da registrerte politiet at hun søkte om pass for seg og datteren sin. Siste registrering hos Politiets overvåkingstjeneste (POT) eller Politiets Sikkerhetstjeneste som det heter i dag, er en søknad om å holde stand om selvbestemt abort hun sendte til politiet Bergen i april 1994.

Denne søknaden er også omtalt i Lund-rapporten. Der ble det understreket at Overvåkingspolitiet på Vestlandet var spesielt nidkjær i å overvåke lovlig politisk arbeid. Kvinnefrontens medlemmer ble fulgt spesielt nøye.

Spaningsrapporter

Det er tydelig at materialet i mappen stammer fra ulike kilder. Foruten en rekke avisartikler, løpesedler og valglister, inneholder mappen mange rapporter som er skrevet av Overvåkingspolitiets egne folk. Blant annet dreier seg det seg om deltakerlister fra en sommerleir på Herdla, spaningsrapporter og navnelister over sentrale deltakere i 8. mars- og 1. mai-arrangementer i Bergen. De siste rapportene om 8. mars og 1. mai ble skrevet så seint som i 1987.

Med fly til Trondheim

Ifølge mappen har Overvåkingspolitiet første gang registrert Strøm som medlem i Kvinnefronten i 1976. Da er det rapportert at 13 personer den 6. februar klokken 20.05 tok fly til Trondheim fra Flesland for å være med på Kvinnefrontens landsmøte. En av dem var Agnete Strøm.

I en av politiets 1. mai-rapporter står også å lese at Strøm i 1979 var på 1. mai frokost i Sandviken. Det skjedde mens hennes mann, Tom Johnsen var invitert til Trondheim og deltok på AKP(m-l) s 1. maifeiring der. Det synes Strøm er både latterlig og opprørende.

— Mappen inneholder ingenting om hva jeg drev med i Kvinnefronten frem til 1977. Jeg var med på å stifte Kvinnefronten. Det første landsmøtet var i Bergen i 1974. Jeg regner likevel med at disse dokumentene finnes hos Overvåkingspolitiet, men at Innsynsutvalget har holdt dem tilbake fordi det frem til 1977 var lov å overvåke Kvinnefronten.

Med unntak av et avisutklipp har Strøm heller ikke funnet noen dokumenter om studieturen hun foretok til Palestina i 1983.

— Jeg regner med at Innsynsutvalget også har holdt dokumentene om denne turen tilbake. Jeg vet at kjente Palestina-aktivister har fått utlevert tomme mapper fordi Innsynsutvalget ikke mener det er ulovlige å overvåke disse, sier Strøm.

Ikke fullstendig

Hun regner derfor med at det ikke er den fullstendige mappen hun har fått utlevert.

— Den er nok enda mer omfattende.

I Strøms mappe er det mange avisutklipp med navnelister og fotografier av andre som har jobbet sammen med henne.

— Det er rystende å tenke på at alle som har jobbet med meg i 8. mars-sammenheng kan ha fått mappe, sier Strøm og oppfordrer alle som har jobbet sammen med henne om å søke om å få utlevert mappen fra Innsynsutvalget. Hun peker også på at det til nå er forholdsvis få kvinner som har søkt om innsyn i mappene sine.

— Mange er nok redd for at mappene skulle inneholde mange private opplysninger. Men ut fra mappen min å dømme, ser det ikke ut til å være tilfelle, sier hun.