Hendelsen skjedde ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. På grunn av mangelfull bedøvelse var kvinnen våken under operasjonen, men hun var ikke i stand til å si ifra. Legen får behold autorisasjonen, men får refs av Helsetilsynet i Vest-Agder for å ha opptrådt faglig uforsvarlig, ifølge NRK.