Dermed har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for første gang gitt erstatning for hukommelsesproblemer etter elektrosjokkbehandling (ECT), skriver Aftenposten.

Kvinnen klagde i 2004 sin sak inn til NPE, etter å ha fått elektrosjokkbehandling mot depresjon. Hun hevdet i klagen at 15 år av livet hennes er slettet fra hukommelsen, deriblant viktige familiebegivenheter.

Eksperter innrømmer nå at man ikke kan utelukke langvarige bivirkninger som hukommelsestap, noe som står i motsetning til informasjonen pasientene får før de underskriver samtykket til behandlingen. Der står det blant annet at minner om hendelser og personer som har stor personlig betydning ikke svekkes av ECT.

– Det er vanskelige å skille bivirkningene fra hukommelsesproblemer ved depresjon, men vi kan ikke si at pasientene bare tuller, sier overlege Per Bergsholm ved psykiatrisk avdeling ved Helse Førde – som har skrevet informasjonsmateriellet.

Han innrømmer at usikkerheten rundt bivirkningene burde vies plass i pasientinformasjonen, og mener kvinner er mer utsatt for feilbehandling enn menn.

– Det glemmes for ofte at kvinner bare skal ha halvparten så sterk strøm som menn, sier Bergsholm til Aftenposten.