Før de ble plassert i et fuktig kjellerlokale med dårlig luft og oppvarming for to år siden, bodde den somaliske familien ni måneder i hospits. Kadija Ahmed har permanent oppholdstillatelse i Norge, men sosialkontoret på Stovner har ikke vært i stand til å skaffe familien en skikkelig bolig.

–Situasjonen er fortvilet. Når vi prøver å ta kontakt med sosialkontoret, sier de at jeg har så mange barn at de ikke kan hjelpe meg, sier Kadija Ahmed til Aftenposten Aften. Hun er mest bekymret for sønnen Daud, som har astma, og datteren Rukiya, som har store brannskader etter en ulykke.

En undersøkelse gjort av Byggforsk viser at somaliere har størst problemer med å skaffe seg egen bolig i Oslo. Bare 7,4 prosent av somalierne i Oslo eier boligen de bor i. Også tamiler har store vanskeligheter med å få tak over hodet.

–Boligmarkedet er presset, og barnerike flyktningfamilier er det vanskeligste å finne boliger til, sier byråd Bård Folke Fredriksen til avisa. Han vil ikke kommentere Kadija Ahmeds situasjon spesielt.

NTB