Dommen er i samsvar med aktors påstand. Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at det har foregått en omfattende prostitusjon i to massasjeinstitutter kvinnen drev i Oslo. Lokalet ble ransaket i mai i 2003. Den dømte kvinnen eide da ett av to lokalene og leide det andre.

Under rettssaken har flere vitner forklart at det foregikk omfattende prostitusjon på de to stedene. Ett av vitnene har indirekte erkjent at hun selv var blant dem som utførte seksuelle tjenester på instituttet.

Et annet vitne, en kunde, forklarte at han «kjøpte helt normal sex» der, og at han betalte mellom 2.500 og 3.500 kroner for samleiene hver gang.