Sør-Trøndelag tingrett, under ledelse av sorenskriver Morten Gunnes, avsa fredag en enstemmig dom.

Trebarnsmoren — som er enslig, og uten arbeidsinntekt og formue – ble dømt til å betale til sammen 668.000 kroner i erstatning og oppreisning til Sæthers datter og foreldre.

Kvinnen anket på stedet. Hun benekter at hun drepte Sæther, og hevder at dødsfallet skyldtes en ulykke. Tingretten utelukker både ulykke og selvmord – og domspremissene viser at retten på praktisk talt på alle punkter bygger på aktors framstilling av hendingsforløpet.

Anken innebærer at straffesaken vil bli behandlet på nytt ved Frostating lagmannsrett.

Umiddelbart etter domsavsigelsen ble kvinnen pågrepet og framstilt for varetektsfengsling. Hun har tidligere sittet 51 dager i varetekt, men har vært på frifot siden i fjor høst.

Trusler

Kvinnen ble også kjent skyldig i å ha kommet med alvorlige trusler mot Sverre Sæther. Truslene ble satt fram i en rekke tekstmeldinger som Sæther mottok på sin mobiltelefon i oktober 2002.

Dette – sammen med en falsk anmeldelse av trusler som hun selv hevdet å ha mottatt – har retten lagt vekt på ved straffutmålingen. Kvinnen nektet seg skyldig også i disse tiltalepunktene.

Straffskjerpende

Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter – men flere argumenter for å skjerpe straffen. I domspremissene trekker retten fram følgende forhold:

– I straffskjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte er funnet skyldig i et brutalt drap på en 35-årig mann i hans egen bolig, hvor hun slapp inn nettopp fordi hun har hatt et kjærlighetsforhold til ham.

Retten legger til grunn at Sæther ikke har hatt noen mulighet til å forsvare seg mot drapshandlingen.

Ved drapet har hun fratatt et fire år gammelt adoptert barn sin far. Motivet synes klart å være sjalusi og forsmåddhet.

Kvinnen og hennes forsvarer Terje Engebretsen ønsket ikke å gi noen kommentar etter at dommen falt.

Aktor, statsadvokat Helge J. Kaasbøll, konstaterte at han har fått «fullt gjennomslag» – og sa seg fornøyd.