Sandefjord tingrett ga kvinnen en betinget fengselsstraff på 45 dager samt inndragning av 60.000 kroner. Mannen hun giftet seg med, kom seg ut av landet før politiet fikk fatt i ham, skriver Østlands-Posten.

Som motytelse for giftermålet, skulle mannen og hans bror, som har oppholdstillatelse i Norge, dekke kvinnens månedlige husleieutgifter på 5.000 kroner i de tre årene ekteskapet var ment å vare.

– Dette er misbruk av ekteskapsinstituttet. Spesielt allmennpreventive grunner tilsier at det bør reageres effektivt og merkbart mot lovbrudd som dette, skriver tingrettsdommer Jan Helliesen i dommen fra Sandefjord tingrett.

Mannen, som er funksjonshemmet, er opprinnelig fra Libanon. Han giftet seg med sandefjordskvinnen på Kypros i 2003. I politiavhør i august 2005 innrømmet kvinnen at ekteskapet var inngått på falske premisser, og forklarte at hun giftet seg av «barmhjertighetsgrunner».