Den noe uvanlige voldssaken ble avgjort i Tønsberg tingrett nylig, skriver Tønsbergs Blads nettutgave.

Retten mener 29-åringen handlet i nødverge, etter at 82-åringen hadde slått til ham to ganger i ansiktet, og han bryskt stoppet armen hennes da det tredje slaget var på vei.

Det hele utartet seg etter at 82-åringen og hennes mann parkerte bak 29-åringens bil og dermed sperret ham inne. I retten fremkom det at ektemannen ville flytte bilen, mens konen kunngjorde klart og tydelig at bilen skulle bli stående til klokken 10 neste dag.

Parkeringskrangelen skal ha kulminert med at kvinnen ga klart uttrykk for at hun ønsket at 29-åringens bestemor snart skulle dø.

Da 29-åringen spurte «hva er det du sier?», fikk han seg to kjappe slag på haken. For å unngå et tredje slag, tok han hardt tak i kvinnens arm. Kvinnen fikk et blødende sår på armen og store smerter, og påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen skulle straffes med betinget fengsel i 18 dager, 10.000 kroner i bot og inntil 30.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Men retten mente mannen hadde handlet i nødverge og ikke utøvd mer vold enn det som trengtes for å avverge handlingen, og frifant dermed 29-åringen.