Begge nestlederne takker dermed for seg, men med forskjellig begrunnelse. Aud Folkestad tar avskjed med kritikk av partilederen. Gunnar Kvassheim begrunner sitt valg med nødvendigheten av fornyelse i ledelsen. Han vil også fortsette som medlem i partiets sentralstyre der han er foreslått enstemmig av valgkomiteen.

Som nye nestledere går valgkomiteen enstemmig inn for Trine Skei Grande og tidligere Unge Venstre-leder Jennie Johnsen.

— Jeg har fortsatt lyst til å være med i ledelsen. En plass i sentralstyret gir meg en god plattform i jobben som statssekretær ved Statsministerens kontor. Dessuten trives jeg godt med å være med i Venstres ledelse, sier Kvassheim.

— Når valgkomiteen klarer å få til en fornyelse, og jeg får en plass i sentralstyret, er jeg tilfreds, legger han til.

Kvassheim er uenig i den kritikken som kommer fra Folkestad.

— Jeg stiller meg helt uforstående til hvordan hun håndterer dette den samme dagen som valgkomiteen legger fram sin innstilling, sier han.

Han avviser at det har vært samarbeidsproblemer av betydning i ledelsen, og karakteriserer arbeidet i sentralstyret som spennende og godt. (NTB)