De anbefaler derfor det sittende styret å vente med å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Valgkomiteen i Kværner, som består av Åge Korsvold og Morgen Sig. Bergesen, har i lengre tid forsøkt å finne et nytt styre som alle aksjonærene kunne støtte på en ekstraordinær generalforsamling, men motsetningene mellom storaksjonær Kjell Inge Røkke og resten av Kværner skal være for store.

Valgkomiteen har avholdt møter med representanter for de største norske finansielle aksjonærene, Aker RGI og medlemmer av Kværners styre, men valgkomiteen har ikke klart å finne kandidater som alle aksjonærene kunne støtte.

Videre påpeker valgkomiteen at det er mulig at styret i Kværner vil fremme forslag på den ordinære generalforsamlingen om en deling av selskapet. Det kan derfor bli behov for å sette sammen styrer i to børsnoterte selskaper.

NTB