RUNE VALDERHAUG

De begrunnete innstillingene fra biskopene pleier normalt å veie tyngst ved den omfattende bispeavstemningen som nå er ferdig. Og blant sine egne kolleger gjør biskopen i Borg, Ole Chr. Kvarme (56) nærmest rent bord. Alle de ni biskopene som har deltatt i avstemningen, har Kvarme som en av de tre fremste kandidatene, som regjeringen nå skal velge blant. Et flertall på fem har Kvarme på førsteplass. To biskoper har nominert ham som nummer to, og ytterligere to har valgt å plassere Kvarme på tredjeplass.

Ønsker Kvarme

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther bekrefter overfor Bergens Tidende at han har gitt sin førstestemme til Kvarme.

— Ole Chr. Kvarme har fått et overveldende votum gjennom hele denne bispeavstemningen. Han har Kirken i ryggen. Det har vært svært viktig for min stemmegivning, sier Hagesæther.

Han legger til at Trond Bakkevig og Erling J. Pettersen fikk hans stemmer som henholdsvis nummer to og tre.

Kvarmes fremste konkurrent i bispevalget, direktør Erling J. Pettersen i Kirkerådet er imidlertid ikke spesielt ønsket inn i bispekollegiet av dem som sitter der fra før. Bergenseren Pettersen har bare fått to førstestemmer, to annenstemmer, tre tredjestemmer og en stemme som fjerde kandidat. Dermed blir han slått på målstreken blant biskopene av prost Trond Bakkevig, som får to førstestemmer, fire stemmer som nummer to og en tredjestemme.

Med denne voteringen kan biskopene ha gitt kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland den støtten hun trenger for å kunne utnevne Kvarme uten å komme på kant med Kirkens eget syn. Ifølge de nye reglene for bispevalg, må regjeringen velge blant de tre, som har fått flest stemmer totalt i bispevalget. Samtidig veier stemmene fra biskopene og Kirkerådet normalt mer enn det prester, menighetsråd og proster mener.

Fra begynnelse til slutt

Kvarme har i praksis ledet bispevalget i Oslo fra begynnelse til slutt. Han fikk klart flest førstestemmer i den første valgprosessen, der prestene og menighetsrådene i Oslo bispedømme og landets proster og teologiske professorer sa sitt. Deretter delte Kirkerådet seg nærmest på midten i synet på hvem som er best skikket blant Kvarme og Pettersen. Nå har altså biskopene sagt sitt gjennom begrunnende innstillinger. Med tillit fra samtlige bispekolleger - derav altså et flertall som mener han er best skikket - skal det svært mye til for å hindre regjeringen fra å utnevne ham. At Oslo bispedømmeråd mener noe annet, er neppe nok for kirkeministeren.

Intern prosess

Selv om biskop Hagesæther bekrefter at han ønsker Kvarme til Oslo, vil ikke ekspedisjonssjef Ole Hermann Fisknes i Kultur- og kirkedepartementet si noe om hvordan de andre biskopene har stemt.

— Deres uttalelser er en del av den interne saksbehandlingen, og er unntatt offentlighet. Vi går kun ut med biskopenes samlede stemmetall, sier Fisknes.

Når den omfattende avstemmingen er ferdig, er det opp til regjeringen å utnevne den nye biskopen. Siden Høyre har signalisert at man ikke vil blokkere for at kirkestatsråden får bestemme, ligger alt til rette for at Ole Chr. Kvarme snart kan pakke sakene sine i Borg og sette kursen mot bispegården i Oslo. Utnevnelsen skjer i løpet av mars. Den nye biskopen blir innsatt 3. april i Oslo domkirke med kong Harald som hovedgjest.