— De fire personene som utvalget anbefaler politietterforskning mot, har nå fått tid på seg til komme med sine kommentarer til påstandene som blir rettet mot dem, sier president Lars Hellandsjø.

Deres forklaringer og innspill vil bli sendt over til granskingsutvalget.

  • Så får granskerne vurdere om det er grunn til å revurdere noe av innholdet i rapporten, eller foreta ytterligere undersøkelser, sier Hellandsjø.

Eks-president Magnus Stangeland fikk hard medfart i rapporten, og har tatt kraftig til motmæle mot den. Det samme gjorde distriktssekretær Bjørn Amundsen i Hordaland i tirsdagens BT. Han var en av de tre andre som granskerne anbefalte politietterforskning mot.

Flere distriktsledere har uttrykt tvil og skepsis til innholdet i granskingsrapporten. Det eksterne granskingsutvalget fikk mandatet for arbeidet sitt utarbeidet av landsrådet i Redningsselskapet. Dette rådet er nå nedlagt, og det blir sentralstyret som skal håndtere rapporten videre.

— Jeg regner med at det nyoppnevnte kontrollutvalget vårt vil sette seg grundig inn i rapporten, sier Lars Hellandsjø.

Økokrim har på eget initiativ bedt om å få et eksemplar av den hemmeligstemplede rapporten.

— Det skal de selvsagt få. Det kan være en fordel at de får gå gjennom granskingsutvalgets anmerkninger, sier Hellandsjø.

— Har selskapet foretatt seg noe overfor de tre ansatte som anbefales politietterforsket?

— Nei. Vi avventer utvalgets endelige rapport før vi drøfter deres situasjon, sier presidenten.

Redningsselskapet har bevilget 5,5 millioner kroner til granskingsarbeidet, men regningen blir trolig minst to millioner høyere.