— Frp ser hvilken vei stemningen går ute blant folk. Det er dyktig i å være værhane, mener partileder Odd Roger Enoksen (Sp).

— Frp har gått over fra å være et populistisk parti til å bli et opportunistisk parti, sier stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV).

— Partiet er totalt prinsippløst, mener den utstøtte Frp-representanten Jan Simonsen. I hele det politiske miljø har man med stor undring registrert at Fremskrittspartiet i senere tid har gjort helomvending i store prinsippspørsmål, og latet som om partiprogrammet ikke eksisterer.

Oljepenger til u-hjelp

Med Carl I. Hagen i spissen sier partiet nå ja til mye som var pyton for Frp før regjeringsskiftet. Saltomortalen i synet på u-hjelp er mest forbløffende, mener partiets kritikere og motstandere.

Mens det i programmet for denne stortingsperioden heter at «Frp vil avvikle den statlig tvungne u-hjelpen», er partiet nå kommet på andre tanker. Utenrikspolitisk talsmann i Stortinget, Morten Høglund, har i en tidsskriftartikkel i sommer redegjort for helomvendingen. Med dagens store oljeinntekter går det ikke lenger går an å hevde at vi som nasjon ikke har råd til å yte u-hjelp, mener han. Det er særlig aktuelt å bruke u-hjelp på helse, utdanning og katastrofehjelp.

— Vi har ikke foretatt en fullstendig snuoperasjon, men innrømmer at vi har fått et mer nyansert syn, mener Høglund.

Holder på statsaksjene

På tampen av vårsesjonen gikk Frp sammen med Arbeiderpartiet, SV og Sp og hindret at staten reduserte sine eierandeler i store bedrifter som Norsk Hydro, Statkraft og Kongsberg Gruppen. Frp har også vært uvillig til å redusere den statlige andelen av Telenor.

Tidligere var det prinsipielt viktig for Frp å holde statens fingre borte fra alt som heter næringsliv, i form av eierskap. Men i dag er partiet pragmatisk og mener at statskassen nå er så rikholdig at det ikke lenger er nødvendig å selge seg ut med tanke på å finansiere andre samfunnsoppgaver.

Barnehageforlik

Også i barnehagepolitikken har Frp skiftet ham. Partiet har i stortingsprogrammet riktignok åpnet for å bygge ut flere barnehager, men barnehageforliket med de øvrige opposisjonspartiene strider mot alt det Frp tidligere sto for.

Partiet er nå med på å kommandere regjeringen til å spandere seks milliarder kroner på barnehagene, slik at staten bl.a. må dekke 80 prosent av driftsutgiftene for en barnehageplass. Frp er også blitt mer positivt stemt til å gi kulturlivet økt støtte. Fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping går nå i høyere grad enn tidligere i favør av idrett og kultur, mens forskningen i vår holdt på å bli skadelidende.

Ja til pressestøtte

Partiets bastante nei til pressestøtte ser også ut til å stå for fall. Karin S. Woldseth, som er Fremskrittspartiets kulturpolitiske talskvinne i Stortinget, uttalte i et intervju med bladet Journalisten for en drøy uke siden at «mitt personlige syn er at vi må kunne være mer nyanserte når det gjelder synet på pressestøtten. Min personlige oppfatning er at vi har behov for støtte til nummer 2 og 3-avisene.»

Carl I. Hagen begrunner flere av de politiske kollbøttene på følgende måte:

— Vi korrigerer vår politikk når forutsetningene i norsk økonomi endrer seg.

KUVENDING I: Fra nei til ja til pressestøtte. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

KUVENDING II: Via tippemidlene er Frp med på å gi økt støtte til kulturlivet. ARKIVFOTO: RUNE PETTER NESS

KUVENDING III: Fra et bastant nei til u-hjelp sier Frp nå et oppsiktsvekkende ja til at oljepenger kan brukes til i alle fall helsetiltak, utdanning og katastrofehjelp. ARKIVFOTO. ATLE M. SKJÆRSTAD

KUVENDING IIII: Barnehageforliket med de øvrige opposisjonspartiene strider mot alt det Frp tidligere sto for. ARKIVFOTO. JAN TOMAS ESPEDAL