Innsparinger på 80 millioner kroner var målet med programmet, som ble vedtatt igangsatt av fylkestinget i desember 2003. Med i arbeidet var fylkespolitikere og representanter for fagforeninger.

— Det er provoserende å skulle delta i et prosjekt og så oppleve at beslutninger blir banket gjennom uten at vi har noen reell innflytelse, sier hovedtillitsvalgt Monrad Reigstad i Fagforbundet.

Ifølge organisasjonene har det vært mangel på reelle drøftinger, og deler av prosjektet har vært igangsatt uten å ha vært behandlet.

To saker sist uke gjorde at de sa stopp: En evaluering som frarådet skolesammenslåinger ble oversett, hevder organisasjonene, og det blir lagt opp til flere og mer omfattende sammenslåinger. I tillegg vedtok et politisk flertall å utrede konkurranseutsetting av vaktmester- og renholdstjenester selv om det ikke lå i tilrådingen fra fagforeningene.

Alle organisasjonene trakk seg i går med umiddelbar virkning.

— Vi gikk inn i dette for å ha en påvirkning. Politikerne må ta skylden for at dette skjedde, sier Reigstad.

Fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H) har vært leder for arbeidet, og var ikke klar over at protestaksjonen før Bergens Tidende fortalte ham det.

— Det er beklagelig og skuffende at de trekker seg, sier Nilsen.

Han er forbauset over argumentasjonen.

— Det burde ikke være noen overraskelse at kutt er i fokus. Målet med arbeidet er tross alt å spare 80 millioner kroner, sier Nilsen.