En fortsatt gunstig renteutvikling og betydelig effektivisering i landbruket gir likevel grunnlag for en økning på rundt 6.000 kroner per årsverk, hevdes det i tilbudet fra staten til bøndene som ble lagt frem lørdag.

Dette innebærer en inntektsvekst på om lag 4 prosent.

Landbrukets forhandlere har tidligere krevd at jordbruksstøtten skal økes med 950 millioner kroner.

— Vi legger til grunn en reduksjon i antall årsverk på 5,5 prosent. Denne effektiviseringen fører til at dagens økonomiske rammer fordeles på færre årsverk og gir landbruket inntektsmuligheter på linje med andre yrkesgrupper, sier statens forhandlingsleder, departementsråd Per Harald Grue i Landbruksdepartementet.

— I stat og kommune har man nå godtatt et nulloppgjør. Den økonomiske situasjonen krever moderasjon, og dette må også årets jordbruksoppgjør ta hensyn til, sier Grue til NTB.

Da forhandlingsdelegasjonen ankom Regjeringskvartalet lørdag ble den møtt av representanter for fire organisasjoner, Senterungdommens Landsforbund, Norges Bygdeungdomslag, Natur og Ungdom og Norsk Målungdom.

Ungdommene delte ut løpesedler som oppfordret politikerne til å stå for andre verdier i landbruket enn kortsiktig økonomisk profitt. Med seg hadde de to store kyr av papp som hadde fått navnene Creutzfeldt og Jacobs. Spørsmålet som sto skrevet over de to var: "Vil du ha slike kyr?"

(NTB)